Friday, January 13, 2017

शिक्षण उत्सव 2017

शिक्षण मंडळ, पुणे महानगरपालिका आयोजित 'शिक्षण उत्सव 2017'मधे शिक्षणप्रमुख चव्हाण मॅडम, सहाय्यक शिक्षणाधिकारी आवारे मॅडम, मुलाणी मॅडम, उचाळे सर, बोकारे सर यांचेसोबत 'डोअर स्टेप स्कूल'च्या विभाग समन्वयक छाया सणस, संगीता हुलावळे, सुषमा रानावडे, सुनिता ढेणे.

No comments:

Post a Comment