Thursday, August 6, 2015

एकेक मूल मोलाचे - शिक्षणवेध, जुलै २०१५

पुण्यातील 'ग्राममंगल' संस्थेच्या 'शिक्षणवेध' मासिकात प्रसिद्ध झालेला, शहरी भागातील शालाबाह्य मुलांसाठी 'डोअर स्टेप स्कूल' राबवीत असलेल्या उपक्रमाविषयी रजनी परांजपे यांचा लेख...

(Click on image to read)

(Click on image to read)

(Click on image to read)

(Click on image to read)

(Click on image to read)

No comments:

Post a Comment