Friday, June 14, 2013

पुणे व पिंपरी-चिंचवड मनपाच्या शाळेत घडला चमत्कार!

पुणे व पिंपरी-चिंचवड मनपाच्या शाळेत घडला चमत्कार!
पहिलीतली मुलं पहिलीतच लागली घडाघडा वाचायला!!
कसा घडला हा चमत्कार?

मनपा शाळांमधील मुलांच्या वाचनक्षमतेबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. बहुतेक सर्व पाहण्यांमधून हाती आलेला निष्कर्ष म्हणजे - इयत्तेनुसार मुलांची वाचनक्षमता विकसित झालेली नाही, चौथीच्या मुलांनाही मुळाक्षरे वाचण्यात अडचण, वगैरे वगैरे. पण हे चित्र बदलायचं ठरवलं पुणे व पिंपरी-चिंचवड मनपाच्याच शाळांमधील आणि ‘डोअर स्टेप स्कूल’ या सेवाभावी संस्थेमधील शिक्षिकांनी. पहिलीतल्या मुलांचा क्रमबद्ध रीतीने मुळाक्षर-जोडाक्षर-बाराखडीशी परिचय करुन देण्यासाठी व मुलांना वाचनाची गोडी लागावी यासाठी या शिक्षिकांनी गेल्या शैक्षणिक वर्षात अभिनव पद्धतीने परिश्रम घेतले आहेत. आणि या परिश्रमातूनच त्यांनी घडवला चमत्कार - पहिलीतली मुलं पहिलीतच लागली घडाघडा वाचायला!!

पुणे व पिंपरी-चिंचवड मनपाच्या १२० शाळांमधील पहिल्या इयत्तेतील ६,००० विद्यार्थ्यांच्या वाचनक्षमतेत मागील पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत गेल्या वर्षी ४३ टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे. मागच्या शैक्षणिक वर्षाखेरीस संपूर्ण बाराखडी व जोडाक्षरे वाचता येणार्‍या मुलांचे प्रमाण १० टक्क्यांवरुन ५३ टक्क्यांवर पोचलेले आढळून आले आहे. पहिल्या इयत्तेतून दुसर्‍या इयत्तेत जाणार्‍या मुलांपैकी सर्व मुळाक्षरेही वाचता न येणार्‍या मुलांचे प्रमाण ३९ टक्क्यांवरुन १२ टक्क्यांवर आले आहे. मुलांना मुळाक्षरे व काना-मात्रा शिकवण्यासाठी अक्षर-खेळ घेणे, आकर्षक तक्त्यांच्या व चित्रांच्या माध्यमातून अक्षरे शिकविणे, मुलांना आवडतील अशा गोष्टी व गाण्यांच्या मदतीने वाचनाची गोडी निर्माण करणे, अशा प्रकारचे प्रयत्‍न या पुणे व पिंपरी-चिंचवड मनपा शाळा व ‘डोअर स्टेप स्कूल’च्या शिक्षिकांनी केले. त्याबरोबरच, पालकांच्या सहभागाचे महत्त्व लक्षात घेऊन पालकसभा घेणे, पालकांना मुलांच्या प्रगतीचा अहवाल देणे, वाचन-सरावासाठी अक्षरतक्‍ते बनवून घरी लावण्यासाठी देणे, या गोष्टीही करण्यात आल्या.


संपूर्ण वर्षभर मुलांच्या वाचनपातळीच्या नोंदी घेऊन, वेळोवेळी शिकवण्याच्या पद्धतीमध्ये योग्य ते बदल केले गेले. तसेच, इतर मुलांच्या तुलनेत मागे पडणार्‍या मुलांसाठी विशेष उपाययोजनाही करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या वाचनपातळीच्या नोंदींवर दर महिन्याच्या बैठकांमध्ये चर्चा करुन या मनपा शाळा व ‘डोअर स्टेप स्कूल’च्या शिक्षिकांनी आवश्यक उपाय योजले व या आश्चर्यजनक यशाकडे वाटचाल केली. इतक्या प्रयत्‍नांनंतरही वाचनक्षमता वाढू न शकलेल्या मुलांचा व्यक्तिगत पातळीवर अभ्यास करण्यात आला असता असे दिसून आले की, मुलांची वाचनक्षमता ही त्यांच्या शाळेतील उपस्थितीवर सर्वांत जास्त अवलंबून आहे. जी मुले वारंवार अनुपस्थित असतात अथवा मधूनच स्थलांतरित होतात, अशी मुलेच वाचनात मागे पडल्याचे आढळून आले. त्यामुळे, वर्गात ८० टक्क्यांहून अधिक दिवस हजर असणार्‍या मुलांना पहिलीचे पाठ्यपुस्तक पूर्ण वाचता आलेच पाहिजे, असे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. त्यानुसार, २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षाखेरीस यांपैकी ८६ टक्के मुलांनी मुळाक्षरे, काना-मात्रा, व जोडाक्षरांचाही टप्पा पार करुन दाखवल्याचे खालील तक्त्यावरुन दिसून येते.


केवळ वर्गात अनुपस्थित राहिल्यामुळे वाचनक्षमतेत मागे पडलेल्या मुलांची संख्यादेखील लक्षणीय असल्याने, अनुपस्थितीची कारणे शोधून मुलांची उपस्थिती वाढविण्यासाठी प्रयत्‍न करणे आवश्यक वाटले. मुलांच्या अनुपस्थितीमागे दोन प्रमुख कारणे दिसून आली, ती म्हणजे - शालेय वाहतुकीचा अभाव व मुलांसहीत संपूर्ण कुटुंबांचे सतत स्थलांतर. पहिल्या इयत्तेतील मुलांचे स्वतःहून शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी असून, केवळ शाळा लांब आहे, चालत जाऊ शकत नाही, एकट्याने शाळेपर्यंत जाऊ शकत नाही, शालेय वाहतुकीचा खर्च पालक करु शकत नाहीत, अशी कारणे समोर आली आहेत. अशा मुलांना पुणे व पिंपरी-चिंचवड मनपाच्या शाळांमधून शालेय वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करुन देता आल्यास त्यांची एकूण उपस्थिती वाढून, पहिल्या इयत्तेतच ती साक्षर बनू शकतील, हे नक्की!

Thursday, June 13, 2013

Constructing a future for migrant labourers’ children

(Click on the image to read)
Constructing a future for migrant labourers’ children
(Tarini Puri, Times Of India, Pune - June 12, 2013)

    Not too far from a cacophonously noisy construction site in Hadapsar, more than 60 boys and girls are busy learning mathematical tables, days of the week, colours and the importance of not cutting trees.

    The kids, all children of construction labourers, are housed in three roughly constructed rooms that are filled with books, charts, craft material and cognitive games and puzzles. To guide them are trained social workers and enthusiastic volunteers who are trying their best to give them a bright future.

    Mobile schools, camps and crèches like this one provide children with everything: access to swings, toys, books, computers, nutritious food, timely health checks and vaccinations. Above all, they give them asafe abode while their parents go to work.

    Today, there are about 200 such schools operating from 2500+ construction sites in the city. While the day-to-day work is managed by NGOs, such mobile camps have the backing of the Pune Municipal Corporation and Credai, an association of builders, which provides not just space but also basic facilities like water and sanitation.

    Nisha Mehta, director of Tara Mobile Creches, an NGO, says, “These children, from newborns to those in high school, colleges or even higher, may be as bright or intelligent as any other kid. But they lack vision, opportunities and funding.” Tara Mobile Crèches runs 16 such camps in Pune, Chakan and neighbouring Lavasa.

    Mehta said that migrant labourers leave behind their children with them while they work in hazardous conditions at construction sites. “We not only feed them a nutritionist-recommended diet, but also ensure regular health check ups and vaccinations, besides providing them basic non-formal education, computer classes, life lessons and teach them healthy every day habits like washing hands, to prepare them for entry into mainstream schools and colleges,” said Mehta.

    Children enrolled in nearby schools usually come to the camps in shifts and are helped with their homework and school-related activities.

    Funds for their activities are usually generated by the NGOs themselves though a part of it can also come from builders and volunteers, besides government schemes and philanthropic wings of the corporate sector.

    Children enjoy their time here as is evident from high attendance at the camp, which they call their home. “I like coming here because I get to play, eat and even finish my homework properly. The madam has also told me to wash my hands before I eat food,” says nine-yearold Harinath.

    Labourers, who leave their children with the NGOs, not only appreciate the security provided, but are also content with the kind of exposure their children get. “I leave my 6-year-old daughter and 4-year-old son here every day in the morning. They eat on time, learn new things, and are looked after well. Both narrate their day’s experiences when I come to collect them in the evening,” said construction labourer Mohan Kushardevdekar.

    Doorstep School, which works for educating children living at construction sites and slums, conducts pre-primary classes for children in 3-6 age group. Besides it conducts literacy classes for children who don’t attend mainstream schools. “The non-enrolment rate of children of migrant parents and those living in unauthorised slums is more. There may be close to 2,700 such children in the city, who have either never gone to school, or dropped out because of lack of transport facilities,” said Rajani Paranjpe, the founder- president of Doorstep School, who suggests formulation of a centralised policy for migrant workers’ families on the lines of central schools for children of employees of the Union government.

    For NGOs, who keep a track of the children even after they grow up, it is heartening to see their efforts bear fruits. “It is a delight to hear from children who call us to tell their achievements. Many of them have completed engineering, vocational training etc, and secured wellpaying jobs,” said Mehta.

    Anjana Dutta, who was first brought to Tara Mobile Creche Pune as a two-year old toddler, is now ready to appear for the chartered accountancy exam. She secured 75% in her class XII examination. “I could not have completed school without the crèche which ensured that I go to school regularly. Now I too want to do something for the children who come here.”

    Anjana’s mother, Gunabai, said, “She is the only one who is educated in our family. She taught my husband and I to write our names,” says Gunabai, who is now saving money for her daughter’s higher education.

How the PMC helps
Shivaji Daundkar, labour advisor to the Pune Municipal Corporation, said the PMC is extending all possible support to labourers and their children. “Ensuring facilities for children of construction labourers is a pre-condition for securing a construction licence in Pune. The state government has also set up labour welfare boards in all districts to look after their welfare issues like maternity concerns, children’s education etc. We are also working closely with NGOs in the city and fully support their activities,” he said.

Builders chip in too
Credai president Hemant Naiknavare has acknowledged the work done by NGOs. However, he urged the state government to be more pro-active in extending the benefits to all construction sites. “The mobile or semipermanent crèches and learning centres are an immense help construction labourers’ children who are exposed to not just primary education, but are also taught about hygiene and other important life lessons. Builders pitch in too, not just by giving them monetary help, but by providing sites and shelters for the crèches. Builders also pay 1% of the total cost of construction as a cess to the state government for labour welfare initiatives with which much more can be done for providing educational, dietary and medical help for the labourers and their children,” said Naiknavare.